25
anys
1998-2023
Tux

Avís legal

Avís legal

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.fibranet.cat, domiciliada al Polígon Industrial Pla d'en Boet, carrer Batista i Roca, 6-8, 2a planta, la raó social del Responsable de tractament és FIBRANET NSP, SL, de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

FIBRANET NSP, SL posa en coneixement que disposa de les vostres dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d'activitats del tractament de l'empresa denominat Gestió d'Usuaris Web. La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d'informació. Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s'organitzen FIBRANET NSP, SL i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeixi una obligació legal.

En tot cas, teniu el dret d'obtenir la confirmació sobre si a FIBRANET NSP, SL, estem tractant les vostres dades personals, per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaria.

La Web www.fibranet.cat ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no es pot estar lliure de possibles intromissions il·legals i improdusades, que no serien responsabilitat de FIBRANET NSP, SL, ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir els dades conforme determina la llei.

La Web www.fibranet.cat utilitza o pot utilitzar cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capturen de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consultin els sistemes d'ajuda dels navegadors que utilitzen

La Web www.fibranet.cat farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. Tot i això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, d'aquí que si existeix una modificació dels dades, l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant tota responsabilitat en cas que ometi el seu obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

Propietat Intel·lectual

Els continguts proporcionats per FIBRANET NSP, SL són subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FIBRANET NSP, SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. FIBRANET NSP, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se a FIBRANET NSP, SL tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a FIBRANET NSP, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

FIBRANET NSP, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, FIBRANET NSP, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella como si ho fos. FIBRANET NSP, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

FIBRANET NSP, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FIBRANET NSP, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

FIBRANET NSP, SL no es fa responsable dels webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. FIBRANET NSP, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tan al connectar al web de FIBRANET NSP, SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquest web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de la darrera vegada que l'usuari va visitar el web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FIBRANET NSP, SL no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de FIBRANET NSP, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FIBRANET NSP, SL, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FIBRANET NSP, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FIBRANET NSP, SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de FIBRANET NSP, SL.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
26-gen-2023
RSS Valid HTML 4.01 Strict
FibraNet - Network Services Provider
Política de privadesa     Avís legal

Copyright © 2024 Fibranet NSP, SL