20
anys
1998-2018
Tux

Avís legal

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil FIBRANET NSP, SL, NIF: B-62823976, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34720, Foli 0203, Full N. B-256174, Inscripció 1a. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.fibranet.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FIBRANET NSP, SL, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FIBRANET NSP, SL o a tercers.

FIBRANET NSP, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de FIBRANET NSP, SL.

Amb els límits establerts a la llei, FIBRANET NSP, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de FIBRANET NSP, SL són elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. Tot i així, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de FIBRANET NSP, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FIBRANET NSP, SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FIBRANET NSP, SL

Així mateix, per accedir als serveis que FIBRANET NSP, SL ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FIBRANET NSP, SL, amb la finalitat de prestar-vos i oferir-vos els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, al POLÍGON PLA D´EN BOET, CARRER BATISTA I ROCA, 8 2a PLANTA, 08302 MATARÓ (BARCELONA) o bé, enviar un correu electrònic a info@fibranet.cat.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del vostre consentiment exprés per a que FIBRANET NSP, SL pugui remetre-vos comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l'Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar-ne interessat en rebre aquest tipus de comunicacions podeu dirigir-vos a FIBRANET NSP, SL, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@fibranet.cat, manifestant la vostra voluntat.

Propietat Intel·lectual

Els continguts proporcionats per FIBRANET NSP, SL són subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FIBRANET NSP, SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. FIBRANET NSP, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se a FIBRANET NSP, SL tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a FIBRANET NSP, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

FIBRANET NSP, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, FIBRANET NSP, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella como si ho fos. FIBRANET NSP, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

FIBRANET NSP, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FIBRANET NSP, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

FIBRANET NSP, SL no es fa responsable dels webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a un web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. FIBRANET NSP, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tan al connectar al web de FIBRANET NSP, SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquest web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de la darrera vegada que l'usuari va visitar el web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FIBRANET NSP, SL no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de FIBRANET NSP, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FIBRANET NSP, SL, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FIBRANET NSP, SL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FIBRANET NSP, SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de FIBRANET NSP, SL.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
15-jul-2018
RSS Valid HTML 4.01 Strict
FibraNet - Network Services Provider
Avís legal

Copyright © 2018 Fibranet NSP, SL