25
anys
1998-2023
Tux

Administració de Sistemes
Manteniment de sistemes GNU/Linux

Monitorix
Monitorització de sistemes

Virtual Office System
Ofimàtica virtual

DocumBox
Documentació on-line

Fiwix
Nucli d'ús educacional

Els productes representen les nostres càpsules de coneixement posades al mercat.

Alguns d'aquests productes són oferts de manera comercial directament des de Fibranet, o bé mitjançant sinergies amb d'altres empreses.

Altres productes són oferts de manera completament lliure i gratuïta. I finalment, n'hi ha que encara són en fase embrionària o molt experimental, i per tant, encara no formen part del nostre cartipàs de presentació.

DocumBox

DocumBox és una plataforma que permet la interacció de documentació entre una empresa i els seus clients i/o treballadors. Es planteja la utilització d’Internet com a un canal de reforç que permeti una millor comunicació i tramitació de la documentació en temps real cap a clients i treballadors de forma que hi tinguin accés d'una manera més fàcil i instantànea.

DocumBox device
La plataforma es pot gestionar fàcilment (no són necessaris cap tipus de coneixements avançats del mitjà). A partir del software de gestió ERP de l'empresa, s'hi podran automatitzar els processos de publicació dels fitxers i documents dels clients (Àrea Laboral, Fiscal, Comptable, etc.) de forma que quedin emmagatzemats a Internet dins la plataforma DocumBox on l’usuari (traballador o client), i amb prèvia identificació, podrà accedir a la descàrrega d’aquesta informació.

D'altre banda, el treballador de l'empresa o el client disposa d’un sistema d’alertes que en tot moment l’avisa de l’actualització de nous continguts en la seva àrea.

El sistema segueix les més altes mesures de seguretat per evitar l’accés a persones i empreses no identificades i garantir en tot moment la confidencialitat de dades.

DocumBox està pensat en integrar-se directament amb el programari de gestió ERP que utilitza l'empresa. La utilització de la plataforma DocumBox no suposa cap problema en la gestió diària i ha estat pensat com a una extensió del programari ERP que ja tenen instal·lat per a facilitar-ne l’aprenentatge.


Documbox integration
Altres elements complementaris que formen la plataforma DocumBox són els sistemes de comunicació únic i massiu amb els propis clients o treballadors. Utilitzant DocumBox News i mitjançant el mateix sistema de formularis, es permetrà l’accés a la comunicació instantània amb ells per a butlletins, notícies, alertes, etc.

Amb DocumBox les empreses podran tenir a l'abast l'eina adequada per millorar el fluxe de la documentació i que a la vegada, els hi donarà una major agilitat, millor personalització i un grau de competitivitat que les desmarcarà de la competència.

Si voleu rebre més informació o voleu provar aquest producte a les vostres instal·lacions, podeu posar-vos en contacte a:

DocumBox
26-gen-2023
RSS Valid HTML 4.01 Strict
FibraNet - Network Services Provider
Política de privadesa     Avís legal

Copyright © 2024 Fibranet NSP, SL